niedziela, 23 sierpnia 2009

Co z tymi odpowiedziami?!


Zdarza się, że od czasu do czasu odpowiedź po prostu nie nadchodzi. W niektórych rodzajach wróżbiarstwa rzec by można:


„na chwilę obecną odpowiedź jest niemożliwa”.


To oczywiście nie jest powód do rozpaczy!


Brak odpowiedzi nie musi oznaczać niepowodzenia. Czasami może to po prostu wskazywać na zbyt wiele energii kłębiących się wokół danej kwestii w tym konkretnym momencie, co uniemożliwia dokładną przepowiednię. Dlatego warto ponowić próbę nieco później. To jest jak zawór bezpieczeństwa, lepiej w danym momencie nie uzyskać żadnej odpowiedzi, niż uzyskać fałszywą, która może spowodować złe konsekwencje.

Każda decyzja, myśl i czyn mogą dramatycznie odmienić bieg naszego życia. Fale promieniowania, zarówno te, które sami emitujemy, jak i te, które otrzymujemy od innych spotkanych ludzi, są w stanie wpłynąć na naszą przyszłość. W tym właśnie tkwi tajemnica, dlaczego wróżbiarstwo przynosi niekiedy odpowiedzi, które wydają się nieprawdopodobne.


Wiele odpowiedzi ma charakter ostrzeżeń. Jeśli wróżba wskazuje, że w określonym dniu ulegniesz wypadkowi samochodowemu, a ty z tego właśnie powodu nie wsiądziesz tego dnia do samochodu, sprawisz, że przepowiednia się nie spełni, czyli zmienisz swoją przyszłość. I nie jest to oznaką niedoskonałości wróżby, wręcz przeciwnie, świadczy o naszej mocy kształtowania własnej przyszłości.


Przyczynami niepowodzeń w uzyskaniu odpowiedzi mogą być także:

- dokonanie złego wyboru techniki przez wróżbitę,

- zły wybór techniki w odniesieniu do danej sytuacji,

- zaniechanie powtórnego sprawdzenia uzyskanych informacji,

- nie dość precyzyjne sformułowanie pytania.


W razie potrzeby należy po prostu:


zmienić system i jeszcze raz przemyśleć zadawane pytania.


EliMa

sobota, 8 sierpnia 2009

Zasady wróżenia cz. IV


Przygotowanie do wróżenia


Wiele form wróżbiarstwa można wykonywać w momencie, w którym zaistniała taka potrzeba, jednak niektóre wymagają przygotowań, choćby zgromadzenia niezbędnych instrumentów. Ważnym jednak wydaje się przygotowanie samego siebie, wyciszyć się, oczyścić umysł, choćby w najprostszy sposób: usiąść wygodnie i spokojnie, głęboko oddychać, wydłużając odstępy między kolejnym wdechem i wydechem. Następnie pomyśleć o swoim pytaniu i przejść do wybranej metody.


Bardziej złożoną umiejętnością jest ustalenie sprzyjającego czasu (położenie planet, faza księżyca, dzień tygodnia itd.), przy czym niekoniecznie musi przynieść najlepsze rezultaty. Z pewnością można preferować wieczór czy noc, głównie jednak ze względu na ciszę i lepsze warunki do koncentracji.Wiele zależy od naszych preferencji oraz indywidualnych upodobań.


W finezyjnej sztuce wróżenia
należy polegać wyłącznie na swojej intuicji.


EliMa

piątek, 31 lipca 2009

Zasady wróżenia cz. III


Formułowanie pytań


Większość metod wróżbiarskich prowadzi do uzyskania komunikatu, czyli odpowiedzi na postawione pytanie. Przyjmują one z reguły trzy formy:

- dwubiegunowa, najprostsza, która prowadzi do odpowiedzi „tak” lub „nie”,

- symboliczna, w postaci otrzymanych symboli bądź obrazów,

- selektywna, z szeregu możliwych wydarzeń uzyskuje się najbardziej prawdopodobne.


Często potrzebna jest cała seria szczegółowych pytań w celu uzyskania niezbędnych informacji bądź przeanalizowania wszystkich opcji. Pytania można zapisywać, wypowiadać na głos lub powtarzać w myśli. Pytający sam wybiera sposób, który wydaje mu się najwłaściwszy.

Jeżeli odpowiedź jest niejasna, bądź budzi wątpliwości, warto powtórzyć wróżbę trzy razy. Zmniejsza to ryzyko pomyłek w interpretacji oraz pozwala uzyskać bardziej klarowną informację.


Bywa również, że posługujemy się wróżbiarstwem, by uzyskać ogólny wgląd w przyszłość. Najczęściej jednak większość z nas poszukuje konkretnych wskazówek w konkretnych sprawach. Stąd tak ważne jest zadawanie pytań, które muszą być formułowane z najwyższą starannością. Pytający musi prawdziwie i szczerze pragnąć odpowiedzi.


Precyzyjne pytania będą skutkować precyzyjnymi odpowiedziami.


El&Ma

czwartek, 23 lipca 2009

Zasady wróżenia cz. II


Wybór odpowiedniej formy


Mając do wyboru wiele różnych typów wróżbiarstwa, można czuć się zagubionym. Dlatego też kolejną ważną sprawą jest słuchanie własnej intuicji. Taki intuicyjny wybór bywa najlepszy wtedy, gdy jakakolwiek z metod samoistnie przykuwa uwagę. Wyboru można dokonać również zgodnie z zainteresowaniami: pociągają Cię karty, lubisz rośliny, a może fascynuje Cię ogień…?


Jeśli mimo wszystko nie stwierdzasz u siebie żadnych preferencji, zacznij po prostu próbować różnych metod po kolei, aż w końcu trafisz na tę właściwą, odpowiadającą Twojej osobowości i potrzebom. Nie ma przecież żadnych powodów by się ograniczać, wręcz przeciwnie:


w sprawach szczególnej wagi należy poszukiwać odpowiedzi na to samo pytanie, stosując kilka metod i porównując wyniki.


El&Ma


POMYSŁ NA GOTOWY E-BIZNES + LICENCJA NA 1 ROK

czwartek, 16 lipca 2009

Zasady wróżenia cz. I

Nie trzeba wydawać rozporządzeń czy też uchwalać ustaw, aby pewne zasady były przestrzegane. Tak dzieje się właśnie w przypadku wróżbitów, tarocistów… Przestrzegają Oni ważnych zasad, kodeksów, postanowień (jak by ich nie nazwać), dlatego, że tak trzeba, że tak nakazuje przyzwoitość, uczciwość i szacunek do tego czym się zajmują.


Właściwa postawa


Po pierwsze i podstawowe: najważniejsze jest nasze nastawienie, podejście, postawa wobec wróżbiarstwa. Jeżeli wykonujemy je dla zabawy, czy też w charakterze towarzyskiej rozrywki, z dużym prawdopodobieństwem otrzymamy adekwatną odpowiedź, mało znaczącą bądź niewiarygodną. Trudno się temu dziwić, skoro sam wróżbita nie traktuje poważnie przepowiedni, jest to całkowicie zgodne z logiką.

Inną sprawą są wątpliwości, zwłaszcza w początkowym etapie „kariery” wróżbiarskiej. W pełni zrozumiałe jest to, że brakuje doświadczenia, znajomości procedur, czy wreszcie zwykłej wiary we własne umiejętności i możliwości.


Wstępny warunek brzmi więc następująco:


uszanujmy samą sztukę oraz narzędzia, dzięki którym możemy praktykować wróżbiarstwo,
a także uzyskane komunikaty - odpowiedzi.


El&Ma

czwartek, 9 lipca 2009

Wróżbiarstwo - sztuka dla każdego.

Wróżbiarstwo jest praktyką odkrywania nieznanego poprzez manipulację i obserwację instrumentów, uznawanych za zdolne do dostarczenia tego rodzaju informacji. Istnieje wiele teorii, które wyjaśniają, a przynajmniej próbują wyjaśnić mechanizmy uruchamiane podczas praktyk wróżbiarskich. Najczęściej jednak przyjmuje się, że nasze działania i myśli związane są ściśle z „produkcją” swojego rodzaju fal energii (i nie są to fale w rozumieniu fizyki).


Posługując się różnymi narzędziami wróżbiarstwa możemy ujawnić nieznane informacje na szereg sposobów. Niektóre z nich (np. wahadełko czy wróżenie z piasku) odwołują się do naszej podświadomości, z której „wydobywamy” odpowiedź na nurtujące nas pytanie, pod warunkiem, że zdamy sobie sprawę z istnienia tych strumieni energii. Są też techniki, które pozostają całkowicie poza kontrolą naszej świadomości i podświadomości. W takim przypadku, po prostu gromadzimy wokół siebie instrumenty i pozwalamy im samoistnie „pracować”.


Pomimo, że wielu procesów zachodzących podczas wróżenia nie udaje się wyjaśnić, wiadomo jest, że


każdy może z powodzeniem praktykować tę sztukę.


I nie są potrzebne do tego zdolności parapsychologiczne. Odrobina wprawy i szczera akceptacja teorii wróżbiarstwa pozwolą zdobyć informacje na temat przeszłości i przyszłości oraz dokonać analizy obecnej sytuacji. Niewątpliwie niektóre techniki wymagają długich lat studiów, jednak większość można praktykować bez tak dogłębnych przygotowań. Natomiast w obu przypadkach ważne jest stosowanie się do zasad, których przestrzeganie podnosi wiarygodność uzyskiwanych przez nas odpowiedzi - przecież na tym właśnie nam zależy!


El&Ma


Hurtownia Ezoteryczna

środa, 24 czerwca 2009

Pasjonująca przygoda


Nie ulega wątpliwości, że przyszłość budzi w nas nienasyconą ciekawość, silniej lub słabiej pragniemy uchylić jej rąbka. Nasza motywacja zależy od naszych indywidualnych cech gdyż samo pragnienie jest równie stare jak ludzkość. Pragniemy osobiście odkrywać własne potencjalne drogi – na tym właśnie polega atrakcyjność sztuki wróżbiarskiej!


Nie musimy chodzić do wróżbity – sami możemy stać się wróżbitą na własny użytek!


Istnieje przecież zdumiewająco wielki arsenał środków, których celem jest przekroczenie progu miedzy dniem dzisiejszym a jutrzejszym. Możemy wykorzystać go przy dokonywaniu trudnych wyborów, do lepszego zrozumienia bagażu naszej przeszłości czy do analizy obecnego życia. Każdy może praktykować wróżbiarstwo i czerpać z niego ważne informacje.


Nie są nam potrzebne „nadprzyrodzone” właściwości, aby odczytywać naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.


Wróżbiarstwo nie jest krokiem wstecz w rozwoju ludzkości, nie jest powrotem do przesądów i bezradności wobec niezrozumiałego porządku świata. Wręcz przeciwnie! Zrozumienie sił rządzących naszym życiem wymaga wiedzy i logicznego myślenia. Wróżbiarstwo, jako narzędzie może stać się naszym potężnym sojusznikiem w kształtowaniu własnego życia według naszych pragnień i nadziei.


Badajmy przeszłość, analizujmy teraźniejszość,
patrzmy w przyszłość.

Tylko wtedy możemy przygotować się do pełnego udziału w pasjonującej przygodzie, którą nazywamy życiem.


El&Ma